SlimVerbinden

Slim verbinden

In crisissituaties blijkt het nog altijd een probleem om de juiste informatie tijdig bij de juiste personen te krijgen, om adequate besluiten te nemen over het inzetten van hulpverleners. Correcte informatie is ook nodig om schade aan slachtoffers, milieu en economie te beperken of te voorkomen.

Bronbestanden blijven gebruiken

Het is niet de bedoeling om alle informatie die tijdens een crisissituatie nodig kan zijn in één database te plaatsen, om van daaruit de informatie door te geven. Met agent based technology kunnen de eindgebruikers, afhankelijk van de crisissituatie, de op dat moment, benodigde informatie verzamelen uit de oorspronkelijke bronbestanden en doorgeven aan de hulpverlener/besluitvormer.

This entry was posted in FinishedProjects. Bookmark the permalink.

Comments are closed.